logo

RC RFID Kontrol Sistemi


 ( Ana program ve tüm modüller )
C4128 Devriye Kontrol Sistemi


 Tüm modellerimizi destekler. ( RS232 - USB - HID )


 01.01.2016 tarihinden önce satın alınan USB cihazlar için indiriniz.
 2016 ve sonrasında üretilen USB 2.0 - HID cihazlarımız için sürücü yüklemeye gerek yoktur.