logo

  Otopark yazılımı her türlü otopark projelerine çözüm sunmak için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Girişte ödemeli, çıkışta ödemeli, merkezi ödemeli ve aboneli otopark sistemlerini destekler. Sistemde her müşteri grubuna farklı iskontolar uygulamak için grup tanımları yapılmaktadır. Yazılım istendiğinde plaka tanıma sistemi ile entegre çalışabilir. Otopark kapasiteleri tanımlanarak belli bir doluluk oranına ulaşan otoparklar için sistemden uyarı alınabilir. Kullanıcılar tahsilatlar üzerinde herhangi bir işlem yapamazlar. Mesai sonunda her kullanıcı yaptığı tahsilatlar için gün sonu raporu alabilir, İstendiğinde raporu amirine mail gönderebilir. Sistemde anlık yapılan tahsilatlar ve otopark doluluk oranları ile ilgili rapor alınabilir.

  Çıkışta ödemeli ve merkezi ödemeli sistemlerde giriş noktalarında otomatlara ihtiyaç vardır. Giriş otomatları biletli veya RFID kartlı olabilir. Sistem her iki teknolojiyi de destekler. Giriş otomatlarının kontrolü RC264o cihazı ile yapılmaktadır. Bu cihaz otomat içinde kullanıldığında hem kağıt bilet hem de RFID kart bilet oluşturacak teknik donanıma sahiptir. Otomat içinde kağıt bilet için bir endrüsriyel yazıcı, RFID bilet içinse kart mekanizması bulunur. Her iki durumda da oluşturulan bilet giriş zamanı, giriş mekanı, sayaç ve plaka (eğer istenirse) bilgisine sahiptir.

  Merkezi ödemeli sistemlerde ise çıkış noktalarında otomatlara ihtiyaç vardır. çıkış otomatlarının kontrolü yine RC264o cihazı ile yapılmaktadır. Otomat içinde kağıt bilet için barkod okuyucu, RFID kart bilet içinse kart iade mekanizması bulunur.

  Firmamız otomat kontrol kartı üretmekte ancak otopark otomatı üretmemektedir. Otomat üretmek isteyen firmalara teknik destek verilmektedir.


Girişte ödemeli otopark sistemi

  Bu sistemde her giriş mobasında bir adet bariyer, bir adet bilgisayar, bir adet personel ve bir adet de RC cihaza ihtiyaç vardır. Araç otopark mobasına geldiğinde müşteri grubu seçilir. Bu gruba göre tespit edilen otopark ücreti müşteriden tahsil edilir. İşlem onaylandıktan sonra fiş yazdırılır, RC cihazın rölesi kullanılarak bariyer açılır ve işlem veritabanına yazılır. Bu otopark sisteminde çıkış noktalarında genellikle tek yönlü geçişe izin veren kapan kullanılmaktadır.Çıkışta ödemeli otopark sistemi

  Bu sistemde her giriş noktasında bir adet giriş otomatına ve bariyere ihtiyaç vardır. Otopark müşterisi otomat üzerindeki tuşa bastığında otomat tarafından oluşturulan bilet (Kağıt bilet veya RFID bilet) müşteriye verilir.

  Çıkış mobasında bir adet bariyer, bir adet personel ve bir adet RC cihaza ihtiyaç vardır. Müşteri çıkış noktasına geldiğinde bilet personel tarafından okutularak giriş bilgileri programa aktarılır ( Kağıt biletler barkod okuyucu, RFID biletler ise RC cihazla okunur) . Müşteri grubu seçilir. Otopark süresine karşılık gelen ücret hesaplanır ve tahsil edilir. Bu hesaplama için daha önceden belirlenmiş otopark ücreti hesaplama yöntemi kullanılır. İşlem onaylandıktan sonra fiş yazdırılır, RC cihazın rölesi kullanılarak bariyer açılır ve işlem veritabanına yazılır. Plaka sisteminin kullanıldığı durumlarda giriş / çıkış plakalarını karşılaştırmak, ayrıca giriş / çıkış resimlerini yan yana görüntülemek de mümkündür.Merkezi ödemeli otopark sistemi

  Bu sistemde her giriş noktasında bir adet giriş otomatına ve bariyere ihtiyaç vardır. Otopark müşterisi otomat üzerindeki tuşa bastığında otomat tarafından oluşturulan bilet müşteriye verilir.

  Ödeme noktasında bir adet personel ve bir adet RC cihaza ihtiyaç vardır. Müşteri ödeme noktasına geldiğinde bilet personel tarafından okutularak giriş bilgileri programa aktarılır ( Kağıt biletler barkod okuyucu, RFID biletler ise RC cihazla okunur) . Müşteri grubu seçilir. Otopark süresine karşılık gelen ücret hesaplanır ve tahsil edilir. Bu hesaplama için daha önceden belirlenmiş otopark ücreti hesaplama yöntemi kullanılır. İşlem onaylandıktan sonra fiş yazdırılır ve işlem veritabanına yazılır. Bilet müşteriye çıkışta kullanılmak üzere geri verilir.

  Müşteri çıkış otomatına geldiğinde kağıt biletli sistemde barkod okuyucu tarafından okunan ödendi bilgisi, RFID kart biletli sistemde ise RC cihaz tarafından okunan ödendi bilgisi sorgulanır. Ödeme yapılmışsa ödeme zamanı ile çıkış zamanının arasındaki sürenin işletme tarafından öngörülen süreyi aşmadığı kontrol edilir. Bu kontrollerden sonra bariyer açılarak aracın çıkmasına izin verilir. RFID kart biletli sistemde kart tekrar kullanılmak üzere kart iade mekanizması tarafından geri alınır.


Aboneli otopark sistemi

  Yazılım aboneli otopark sistemini destekler. Aboneler Mifare kart veya HGS etiketlere sahip olabilirler. Diğer ücretli otopark sistemleri ile aboneli otopark sistemi bir arada kullanılabilir.