logo

  Kampüskart projesi bir üniversite veya bu kapsamda değerlendirilebilecek bir işletmenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tasarlanmış RFID kartlı sistem çözümüdür. Proje kapsamında aşağıdaki yazılımların hepsi kullanılır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki yazılım ürünlerini inceleyebilirsiniz.

    Standart Yazılım
    Geçiş Kontrol Yazılımı
    Kredilendirme Yazılımı
    Puantaj Yazılımı
    Otopark Yazılımı
    Ziyaretçi Yazılımı
    Kütüphane Yazılımı
    Olay Yönetim Yazılımı
    Harici Cihaz Yazılımı
   

  Bu yazılımlar dışında sadece üniversitelerde kullanılmak üzere geliştirdiğimiz WEB Tabanlı Yoklama yazılımımız da mevcuttur.  WEB tabanlı yoklama yazılımı

  Yoklama işlemi üniveriste içindeki dersliklere yerleştirilen kart okuyucularla yapılmaktadır. Her ders için istenen devam oranı dersi veren öğretim görevlisi tarafından belirlenir. Yoklama zamanı ders başında veya sonunda tanımlanabilmektedir. Sistem yoklama verilerini eş zamanlı olarak internet sitesinde gösterecek şekilde dizayn edilmiştir. Yani bir öğrenci kartını okuttuğu anda en geç 1 dakika içinde web sitesinde de derslikte var olarak görünür. Sistem belirlenmiş devam şartlarını yerine getirmeyen öğrencileri mail yolu ile uyarabilir. Yetkisi dahilinde her öğrenci, öğretim görevlisi veya idari personel web sitesini kullanabilir. Yetki verildiği taktirde öğrenci velileri de sistemi kullanabilir. Sistemden faydalanan kişi ( öğrenci veya öğretim görevlisi ) kendi ile ilgili her türlü raporu oluşturabilir. Ayrıca üst düzey yetkililer üniversitenin tamamı ile ilgili sistem raporları da oluşturabilmektedir.POWERPOINT SUNUMU indirmek için tıklayın