logo

  Proximity, Mifare ve UHF RFID sistemlerine sahip terminaller aşağıda özellikleri anlatılan AVES RFID Kontrol Sistemi yazılımı ile yönetilir. Desteklenen tüm kart tipleri bir arada kullanılabilir. Yazılım iki temel parçadan oluşmaktadır. Bunlardan biri kullanıcı diğeri de servis programıdır. Kullanıcı programı cihaz tanımlamak, personel tanımlamak, kart tanımlamak, talimatlar oluşturmak, rapor düzenlemek, servis programını yönetmek ve sistem modunu (Online - Offline) değiştirmek için kullanılır. Arka planda çalışan ve bir Windows Servis uygulaması olan program ise bir kullanıcıya ihtiyaç duymaz. Bu nedenle kimsenin Windows ' a Login olması gerekmez. Bilgisayar açık olduğu sürece Servis kendi ile ilgili görevleri icra eder. Bu görevler cihazlarla iletişim kurmak, tanımlı parametrelere göre cihazları yönetmek, cihazlardan gelen kayıtları SQL Server ' a aktarmak, tanımlı zamanlanmış görevleri uygulamak, tanımlı geçiş anı görevlerini uygulamak, mail göndermek, program güncellemeyi kontrol etmek, geçiş yetkilerini güncellemek şeklinde özetlenebilir. Servis yaptığı tüm bu işlemleri zaman sırasına göre LOG dosyasına yazar. Kısacası sistemin nasıl çalışacağı kullanıcı programı ile tanımlanır. Sistemin icrasından ise servis sorumludur.


AVES RC cihazlarını kullanarak kendi programlarını geliştirmek isteyen entegratörler için SDK (Software Development Kit) desteği sağlanmaktadır.


Ana yazılım ayrıca aşağıdaki özel yazılımlarla genişleyebilecek şekilde dizayn edilmiştir.