logo

  Proximity, Mifare ve UHF RFID sistemlerine sahip terminaller aşağıda özellikleri anlatılan AVES RFID Kontrol Sistemi yazılımı ile yönetilir. Desteklenen tüm kart tipleri bir arada kullanılabilir. Yazılım iki temel parçadan oluşmaktadır. Bunlardan biri kullanıcı diğeri de servis programıdır. Kullanıcı programı cihaz tanımlamak, personel tanımlamak, kart tanımlamak, talimatlar oluşturmak, rapor düzenlemek, servis programını yönetmek ve sistem modunu (Online - Offline) değiştirmek için kullanılır. Arka planda çalışan ve bir Windows Servis uygulaması olan program ise bir kullanıcıya ihtiyaç duymaz. Bu nedenle kimsenin Windows ' a Login olması gerekmez. Bilgisayar açık olduğu sürece Servis kendi ile ilgili görevleri icra eder. Bu görevler cihazlarla iletişim kurmak, tanımlı parametrelere göre cihazları yönetmek, cihazlardan gelen kayıtları SQL Server ' a aktarmak, tanımlı zamanlanmış görevleri uygulamak, tanımlı geçiş anı görevlerini uygulamak, mail göndermek, program güncellemeyi kontrol etmek, geçiş yetkilerini güncellemek şeklinde özetlenebilir. Servis yaptığı tüm bu işlemleri zaman sırasına göre LOG dosyasına yazar. Kısacası sistemin nasıl çalışacağı kullanıcı programı ile tanımlanır. Sistemin icrasından ise servis sorumludur.

  Yazılımın bazı özellikleri aşağıda anlatılmıştır.


Windows tabanlı program

Yazılım Tüm Windows sürümleri ile sorunsuz olarak çalışır. 5000' den fazla personele sahip işletmeler için Windows Server tipi işleitim sistemi tavsiye edilir.


Microsoft SQL Server veritabanı

Yazılım Microsoft SQL Server 2008 veya daha ileri sürümlerinde çalışır. Bu veritabanı tüm dünyada çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Ücretsiz olan Express sürümü bir çok işletmenin ihtiyacını karşılayacak özelliklere sahiptir. Uzaktan erişime uygundur. Bu nedenle bir çok uzak bilgisayardan merkez sunucuya bağlanmak ve bağımsız raporlar oluşturmak mümkündür.


Detaylı kullanıcı logları

Yazılım giriş yapan her kullanıcı için detaylı log tutar. Bu şekilde yapılan işlemlerin hangi kullanıcıya ait olduğu, hangi bilgisayardan yapıldığı kolayca takip edilebilir.Senkronize kullanım

  Yazılım diğer kullanıcıların yaptığı değişiklikleri otomatik olarak algılar. Örneğin 20 kullanıcının aynı anda veritabanı üzerinde çalıştığını varsayalım. Kullanıcılardan herhangi biri herhangi bir tabloda bir kaydı sildiğinde veya değiştirdiğinde veya yeni bir kayıt eklediğinde tüm kullanıcıların tabloları da otomatik olarak güncellenir. Bu işlem kullanıcı sayısından bağımsızdır.


Zamanlanmış görevler

Yazılım zamana bağlı tanımlanmış tüm görevleri uygular. Server üzerinde çalışan sistemler için bu çok pratik ve etkili bir yöntemdir. Aşağıda servis tarafından uygulanabilecek görevlere bir kaç örnek verilmiştir.


  • 24.02.2020 18:00 da 15482 numaralı kartı kullanıma kapat
  • 18.03.2020 14:30 da Sistemi Online moduna geçir
  • 11.01.2020 11:45 de 264550245 seri numaralı cihazı kullanıma kapat
  • 07.02.2020 08:00 da 22580 numaralı karta 20 TL yükle
  • 25.03.2020 19:00 da 12468 numaralı kartın kredi raporunu hazırla ve sahibine mail gönder
  • 22.04.2020 22:00 da 32573 numaralı kartın iskonto oranını değiştir
  • 16.03.2020 22:30 da abcd.exe programını çalıştır

İnternet üzerinden otomatik güncelleme

Eğer internet bağlantısı varsa server belirli periyotlarla yeni versiyonu kontrol eder. Bulunması halinde yeni versiyon SQL server üzerine kayıt edilir ve Server bilgisayar otomatik olarak kendini günceller. Diğer bilgisayarlar değişen versiyonu internetten değil SQL Server üzerinden indirirler.


Detaylı Servis LOG kayıtları

Tüm servis bileşenleri (Cihaz Kontrol, Kayıt ekleme, Program güncelleme, Mail gönderme, Yetki güncelleme ) yaptığı işlemler için detaylı log tutar.


Gelişmiş kullanıcı tanımları

Her kullanıcı için erişebileceği tabloları belirleyebilir ve bu tablolar için tabloyu görme, kayıt silme, kayıt ekleme, kayıt değiştirme, tabloyu yazdırma, tabloyu düzenleme ve tabloyu Excel' e aktarma yetkilerini kısıtlayabilirsiniz. Ayrıca programda yapılabilecek her türlü işlem için de kullanıcılara yetki tanımlayabilirsiniz.


Online bağlantılarda detaylı cihaz göstergeleri

Yazılımın online cihaz izleme ekranında cihazlar hakkında detaylı bilgiler görüntülenmektedir. Bağlantı durumu, cihazın zamanı, hafızasındaki kayıt sayısı, girişlerin durumu, rölelerin durumu, cihaz led' inin rengi, varsa hata mesajı, son geçiş yapan personel, son geçişe cihazın mesajıdır.


Cihazlarla şifreli modda haberleşme protokolü

Cihazlarla haberleşme işleminde cripto teknolojisi kullanılmaktadır. Her cihazın 32 bit haberleşme şifresi vardır ve bu kullanılan protokolün bir parçasıdır. Yetkisiz kişiler bu şifreyi bilmeden cihazlarla bağlantı kuramazlar. Data güvenliği üst seviyededir.


Online izleme ekranı

Yazılım veritabanı üzerindeki değişiklikleri otomatik olarak algılayacak şekilde dizayn edilmiştir. Ankara'da gerçekleşen bir personel hareketini İstabul'dan izlemek mümkündür. Bu izleme işlemi tüm kullanıcıların ekranında gerçekleşir. Geçiş hareketlerini personel fotoğrafları ile birlikte izlemek de mümkündür.


Esnek tablo görüntüleri

Tablo görünümleri kullanıcı tercihlerine göre kolayca değiştirilebilir. İstenmeyen sütunlar filtrelenebilir veya sütunların sırası değiştirilebilir. Her bir sütunun yazı font özelliklerini ve rengini değiştirebilirsiniz.


Gelişmiş filtreleme ve raporlama sistemi

Yazılım rapor öncesinde kullanıcıya kapsamlı bir ekran sunar. Bu ekranda istenen her veritabanı objesi filtreleyebilir ve istenen zaman aralığında rapor alınabilir. Program Microsaft Word, HTML ve Excel rapor formatlarını destekler.


Veri tabanını Excel programına aktarma

Yazılımda kullanılan tüm tablolar tek tuş ile kolayca Excel programına aktarılabilir.


Personel bilgilerini Excel veya SQL Server veritabanından okuma

Üniversiteler gibi çok sayıda kişi istihdam eden işletmelerde kişiler Excel dosyasından veya SQL Server veritabanından kolayca yazılıma aktarılabilir.


Geçiş kayıtlarını diğer SQL tablolarına aktarma

Kayıtlar tablosunun istenen sütunları tanımlanmış başka bir Microsoft SQL Server veritabanınına veya bir TXT dosyasına kolayca aktarılabilir. Bu şekilde istendiğinde geçiş kayıtlarının diğer programlara direk aktarımı amaçlanmıştır.


Toplu personel veya kart işlemleri

Seçilmiş personel veya kart listesine tüm işlemleri uygulamak mümkündür. Bu şekilde çoklu tanımlamalar için kolaylık sağlanmıştır.


Kullanıcıya hata yaptırmayan kontrol sistemi

Yazılımın her bölümünde kullanıcı girişleri kontrol edilmektedir. Veritabanında geçiş kaydı olan bir personeli silemezsiniz. Yetkiniz olmayan bir menüyü kullanamazsınız. Geçersiz bir tarih bilgisi giremezsiniz. vs.


Kart baskı hizmeti

Bu hizmet RFID kartların üzerine baskı için geliştirilmiştir. Yazılım her kart için ayrı bir kart dizaynı yapmanıza olanak sağlar. Bu tanımlama için esnek bir arayüzü vardır. Bu arayüz ile veritabanındaki bilgileri ve istediğiniz resimleri kullanarak tek veya çift yüzlü kart tasarımları oluşturabilir ve baskı alabilirsiniz. Toplu işlem seçeneği ile tek seferde istediğiniz sayıda kadar kartı yazıcıya gönderebilirsiniz.


Resimli ve renkli baskı seçeneği

Yazılımında kullanılan tüm tablo ve raporları renkli olarak yazdırabilirsiniz. İstendiğinde raporları personel fotoğrafları ile yazdırmak mümkündür. Yazdırılacak olan dökümanı seçilen yazıcı için baskı öncesi izleyebilir ve tasarruf sağlayabilirsiniz.


Mail gönderme hizmeti

İstendiğinde seçilen kişilere şartlı veya şartsız mail gönderebilirsiniz. Bu hizmet için ileri zamana ait görev de oluşturabilirsiniz.


Uzak lokasyonlu kullanım

Yazılım yerel işletmeleri olan merkezi yönetimli firmalar için mükemmel bir çözümdür. Şöyle ki; Adana'da, Kayseri'de, Bursa'da üretim tesisleri bulunan İstanbul merkezli bir firma tüm personellerinin puantajını merkezden yapabilir. Ya da Türkiye genelinde şubeleri olan bir işletme personellerini merkezden kontrol edebilir.


Programcı desteği

Standart program işletmelerin her türlü raporlama ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak işletmeye özel ekstra raporlar düzenlemek gerektiğinde veritabanı SQL programcıları için kullanıma uygundur. Ayrıca kendi programlarını cihazlarımızla geliştirmek isteyen işletmeler için SDK (Software Development Kit) desteği sağlanmaktadır.


Ana yazılım ayrıca aşağıdaki özel yazılımlarla genişleyebilecek şekilde dizayn edilmiştir.