logo

  RC Serisi cihazlar 'Bekleme modu aktiviteleri' ve 'Kart okutma anı aktiviteleri' olmak üzere 2 grup özelliklere sahiptir. Bu aktiviteler aşağıda kısaca anlatılmıştır.BEKLEME MODU AKTİVİTELERİ

RC serisi cihazlar bekleme modunda aşağıdaki işlemleri yapabilir.


RC264e RC210e RC295e
Dijital giriş [1]
Cihaz çalışma zamanının kontrolü [2]
Kart numarasını Ethernet bir cihazdan alma [3]
Kart numarasını RS232 bir cihazdan alma [3]
Ethernet'den gelen bilgileri RS232'ye yönlendirme [4]
RS232'den gelen bilgileri Ethernet'e yönlendirme [4]
Giriş değiştiğinde Ethernet harici cihazı uyarma [5]
Röle durumu değiştiğinde Ethernet harici cihazı uyarma [5]
Ethernet'ten bilgi geldiğinde başka bir Ethernet harici cihazı uyarma [5]
RS232' den bilgi geldiğinde Ethernet harici cihazı uyarma [5]
Giriş durumu değiştiğinde Log tutma [6]
Röle durumu değiştiğinde Log tutma [6]
Ethernet'den bilgi geldiğinde Log tutma [6]
RS232'den bilgi geldiğinde Log tutma [6]
RS232' den bilgi gönderildiğinde Log tutma [6]

[1] Cihazlarda çeşitli kontroller için kullanılan giriş sensörleri mevcuttur. Cihaz bu sensörlerin durumuna göre aşağıdaki işlemleri yapabilir.
• Cihazın bulunduğu mekanlardaki olaylardan haberdar olunabilir. ( Gaz alarmı, Kapı açık uyarısı gibi ).
• Cihazın çalışma durumu kontrol edilebilir. ( G1 = 1 ise herhangi bir işlem yapma gibi ).
• Bariyerin kapanma veya turnikenin dönme işlemi takip edilebilir ve işlem tamamlanmadan diğer kartların okunması engellenebilir.
• Otopark uygulamalarında girişin durumuna göre bilet bastırılabilir.
• Otopark uygulamalarında Loop dedektör kontrol edilebilir.

[2] Cihazın çalışma zamanı aşağıdaki gibi kontrol edilebilir. Bunların dışındaki durumlarda cihaz okutulan kartlara tepki vermez.
• 6 farklı zaman aralığı girilerek cihazın çalışma zamanı kontrol edilebilir. 12:00-13:00 , 18:00-19:00 , 00:00-23:59 gibi.
• Cihazın çalışma zamanı digital giriş sensörünün durumuna bağlanabilir. Örneğin otopark uygulamalarında Loop dedektörün kullanıldığı durumlarda araç yokken cihazın çalışması bu şekilde engellenebilir.
• Cihazın çalışması yetkili bir RFID kartın okunması ile aktif edilebilir.

[3] Bazı uygulamalarda cihazdan hem RFID hem de barkodlu kartları okuması istenmektedir. Bu özellikler sayesinde cihaza RS232 veya Ethernet arabirimi ile çalışan bir barkod okuyucu bağlayabilir ve cihazın 2 farklı standart ile beraber çalışması sağlanabilir.

[4] Cihazı bir Ethernet - RS232 çevirici gibi kullanarak uzak lokasyonlardaki RS232 cihazlarla haberleşebilirsiniz.

[5] Bu özellik cihazın tespit edebileceği olaylar için bilgisayarın uyarılması için dizayn edilmiştir. Bu özellik çok farklı amaçlar için kullanılabilir. Örneğin bir cihazın RS232 portuna bağlı QR okuyucu okuma yaptığında kontrolü yazılımınıza yönlendirebilirsiniz.

[6] Bu özellik cihazın tespit edebileceği olaylar için bilgisayarın LOG tutması için dizayn edilmiştir. Bu özellik ile [5] de anlatılan olayların gerçekleşme zamanını sonradan incelemek için kayıt altına alabilirsiniz.


KART OKUTMA ANI AKTİVİTELERİ

Kart okutma anında RC Serisi cihazlar temel olarak 'Kart tabanlı' ve 'Sunucu tabanlı' olmak üzere 2 farklı şekilde çalışır.Kart tabanlı çalışma şekli :

  Kart tabanlı çalışma şeklinde geçiş anında gerekli olabilecek tüm bilgiler kart hafızasında tutulur. Cihaz bir kartı okuduğu zaman kart üzerindeki bilgileri kullanarak projenin ihtiyacına göre gerekli kontrolleri yapar. Geçişin onaylanip onaylanmayacağı tamamen cihazın kontrolündedir. Kart tabanlı çalışma şeklinde kullandığınız kart tipi önemlidir. Öneğin Proximity veya UHF Gen2 kartları kullanıyorsanız kart üzerinde kredi bilgisi tutamayacağınız için yemekhane projeleri yapamazsınız. Projeniz bu türden kontroller gerektiriyorsa Mifare kart tipini seçmelisiniz.

  Kart tabanlı çalışma şeklinde sistemin OFFLINE veya ONLINE modunda olması cihazın kart için vereceği kararı doğrudan etkilemez. Sistem ONLINE modunda olduğunda cihaz işlemlerine başlamadan önce Windows Servis e okuduğu kart ile ilgili bir güncelleme veya kredi yükleme talimatının olup olmadığını sorar. Eğer var ise kart hafızasında değişen bilgiler güncellenir. Windows Servis den bu bilgilerin alınıp karta yazılması yaklaşık 0.6 saniye sürmektedir. Dolayısı ile kartın sahibi yapılan işlemi asla farkedemez. Sonrasında cihaz güncel kart bilgilerini kullanarak işlemine devam eder. Kartın güncellenmesi sonrasında Windows Servis geçişe dolaylı olarak müdahale etmiş olabilir. Örneğin güncelleme sonrasında kart kullanıma kapatıldıysa cihaz geçişi onaylamayacaktır. Yine sistemin ONLINE modunda olduğu durumlarda Windows Servis cihazın içindeki kayıtları okuyarak SQL Server üzerine yazar. Bu çalışma şeklinde sistem OFFLINE moduna geçse bile cihazlar kart üzerindeki bilgilerle işlemlerine devam ederler. Bu da projeniz için kesintisiz bir kullanım anlamına gelmektedir.


Kart tabanlı çalışma şeklinde cihaz bilgisayar bağlantısına gerek duymadan kart okutma anında aşağıdaki kontrolleri yapabilir.


RC264e RC210e RC295e
Kart numarası için geçiş kontrolü

Kartın okutulan cihazdan geçme yetkisi cihaz hafızasından kontrol edilerek yapılır.

Kart grubu için geçiş kontrolü

İşletme içindeki farklı birimleri farklı kart gruplarına ayırarak her cihazın sadece kendi kart grubunu okumasını sağlayabilirsiniz.

Kart geçerlilik süresinin kontrolü

Kartlara son kullanma tarihi tanımlayarak hizmetin sadece belirli bir tarihe kadar verilebilmesini sağlayabilirsiniz.

Kart kullanıma açık / kapalı kontrolü

Kart üzerindeki bu değişkenle kartı istediğiniz zaman kullanıma kapatabilirsiniz.

Kart şifresi kontrolü

Yüksek seviyede geçiş güvenliğinin gerektiği durumlarda kart sahibine şifre kontrolü yaptırtabilirsiniz.

Personel mesai saati kontrolü

Karttaki mesai saatlerini kontrol ederek kart sahibinin sadece belirli saat aralığında sistemden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Giriş çıkış kontrolü (Anti Passback)

Giriş ve çıkış okutmalarında kart hafızasındaki içeride veya dışarıda bilgisini kullanılarak, personelin içerdeyken giriş yapmasını veya dışardayken çıkış yapmasını engelleyebilirsiniz.

Kart günlük kullanım limitinin kontrolü

Cihazda tanımlı uygulama için kartın günlük kullanım limitini belirleyebilir ve sadece istediğiniz kadar kullanılmasını sağlayabilirsiniz Yemekhanede günde 1 kere kullanılabilsin gibi.

Kredi kontrolü

Kredi uygulamalarında yapılacak işlem için gerekli kredinin kontrolünü yapabilir ve kredi yeterli olduğu sürece hizmetin verilmesini sağlayabilirsiniz.

Çoklu ürün seçimi

Kredi uygulamalarında birden fazla ürünü seçebilirsiniz. 2 adet Döner, 3 adet Tost, 4 adet Su gibi.

Kart harcamalarına iskonto desteği

Kredi uygulamalarında her personele farklı iskonto yaparak herkese farklı ücret uygulayabilirsiniz. Hatta %100 iskonto ile istenen kişilere ücretsiz satış da yapabilirsiniz. İskontonun günlük sadece istenen adet kadar kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Bonus kazanma ve kullanma

Kart data alanında tanımlı bonus kazanma oranı ile kredi işlemlerinden sonra personele bonus kazandırabilirsiniz. Kazanılan bonusların istediğiniz cihazlarda kullanılabilmesini sağlayabilirsiniz.

Kart son kullanma zamanını kaydetme

Bazı uygulamalarda kartın son kullanıldığı zaman karta yazılmaktadır. Örneğin otopark uygulamalarında aracın giriş zamanı bu şekilde tespit edilmektedir.

Direk yazıcı desteği

RC264e direk baskı işlemlerini desteklemektedir. Bu seçenek ile kredi uygulamalarında kredi ekstresi veya otopark uygulamalarında otopark bileti yazdırabilirsiniz. Bu işlem için seri port üzerinden çalışabilen yazıcıyı cihaza bağlamak yeterlidir. Yazdırılacak bilgiler başka bir otomasyonda kullanılacaksa barkodlu baskı da yapılabilmektedir.

Kart tespit edildiğinde Ethernet harici cihazı uyarma

Bu özellik aktifken cihaz bir kart algıladığı zaman okuma işlemini tamamlamaz. Ancak ethernet bir cihaza kart numarasını gönderir. Ethernet harici cihaz bilgisayar olabileceği gibi farklı bir cihaz da olabilir. Bu şekilde kart kontrol işlemini kendi yazılımınıza yönlendirebilir ve kontrol sonrasında onay için cihaza bilgi gönderebilirsiniz. Bu işlemler için SDK (Software Development Kit) desteği mevcuttur.

Geçiş izni verilmeyenlerin kaydı

İstendiğinde onay verilmeyen kart okutmaları için de Log tutarak kartını yetkisiz kullanmak isteyen personelleri tespit edebilirsiniz.

Kart grupların göre ücretlendirme

Kartlara farklı fiyat uygulamak için iskonto yönteminin alternatifidir. Her kart grubuna ilk ve sonraki okutmalar için farklı fiyatlar uygulanabilir. Bu yöntem genelde üniversitelerde kullanılmaktadır.Sunucu tabanlı çalışma şekli :

  Sunucu tabanlı çalışma şeklinde kart okunduğu anda kart numarası Server bilgisayara gönderirlir. Geçişin kontrolü tamamen bilgisayardadır. Yazılım projenin ihtiyacına göre gerekli kontrolleri yapar ve cihaza geçişin onaylandığına veya onaylanmadığına dair bilgi gönderir. Bu yöntemde kart hafızasından sadece kart numarası okunduğu için projede kullanılan kart tipinin bir önemi yoktur. Her kart tipi ile her proje yapılabillr. Yukarıda anlatılan kontrollerin tamamı bu çalışma şeklinde de yapılabilir. Ancak bu yöntemin önemli bir eksisi vardır. Sistem sürekli ONLINE modunda olmak zorundadır. Bu ise pratikte hiç bir zaman mümkün olamamaktadır. Bir üniversitenin yemekhanesinde 'Bu gün bağlantı problemi var, yemek veremiyoruz' diyemezsiniz. Bu nedenle bu çalışma şeklini zorunlu haller dışında önermiyoruz.

Bankaların kredi kartlarına uyguladıkları yöntem bu çalışma şekline örnektir. Ancak bankalar bu hizmeti birden fazla Server ile sağlamaktadır.