logo

  Ziyaretçi kontrol yazılımı ile işletmeyi ziyaret eden kişilerin kayıtlarının tutulması amaçlanmıştır. Personel sayısı fazla olan işletmelerde güvenlik için bu konu kaçınılmazdır.

  Bir ziyaretçi işletmeye geldiğinde ilk önce kimlik kartı alınarak ziyaret ile ilgili kısa temel bilgiler yazılıma girilir. Sonra ziyaretçiye bir kart verilerek işletmeye alınır. Ziyaretçinin içeri kabulünden sonra gerekli ise gideceği güzergah üzerindeki güvenlik noktaları için geçiş yetkisi tanımlanabilir. Bu tanımlamalar 5 saniye içerisinde cihazlarda geçerli olacaktır. Eğer işletme istiyorsa ziyaretçinin kimlik bilgileri de yazılıma girilebilir. Ziyaret tamamlandığında ziyaretçi kartı geri alınarak, ziyaretçiye kimliği iade edilir. Aynı kişilerin işletmeyi tekrar ziyaret etmeleri durumunda daha önce tanımlanmış bilgilere TC numarası ile kolayca erişilir.

  Ziyaretçinin güzergah üzerindeki cihazlardan geçiş işlemleri kayıt altına alınır. İstendiğinde de belirli zaman aralığına ait kayıtlar kolayca raporlanabilir.